God Jul & Gott Nytt År

posted in: Uncategorized | 0

Vi önskar alla En God Jul & Ett Gott Nytt År! Ett STORT tack till våra ambassadörer som gjort så mycket fantastiskt bra under året som gått! Nu ser vi fram emot ett fint 2018 tillsammans 🎅🎉😊  

Fortbildning på Karlskoga folkhögskola 

posted in: Uncategorized | 0

Under två halvdagar har vi haft fortbildning för våra ambassadörer tillsammans med  (H)järnkoll Örebro och Riksförbundet  (H)järnkoll. Det har varit jättetrevligt och lärorikt att samarbeta över regionerna. Många erfarenheter har utbytts.  Vi som var där hade en känsla av samhörighet … Read More

Om barn som anhöriga

posted in: Uncategorized | 0

På NKA:s (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) hemsida kan man hitta mycket bra information. Bland annat finns det tecknade filmer för barn och unga som förklarar hur det kan vara att ha en anhörig som har psykisk ohälsa. http://www.anhoriga.se/anhorigomraden/barn-som-anhoriga/for-barn-ungdomar/tecknade-filmer-om-psykisk-ohalsa-i-familjer/

ADHD på jobbet

posted in: Uncategorized | 0

Riksförbundet Attention driver ett projekt som heter ”ADHD på jobbet”. För dig som är intresserad av att läsa mer finns det mycket intressant här: http://www.adhdpajobbet.se/

Arbetslivskoncept

posted in: Uncategorized | 0

Vår ambassadör Mia Carlström är utbildad i  Arbetslivskoncept. Det övergripande syftet med konceptet är att synliggöra den psykiska ohälsan i arbetslivet och bidra till att medarbetare och chefer ska vara bättre rustade för och mer inspirerade till att arbeta med … Read More

Föreläsningar i Torsby och Hagfors

posted in: Uncategorized | 0

I samarbete med (H)järnkoll bjuder Hagfors, Munkfors, Sunne och Torsby kommuner in till fyra öppna föreläsningar som arrangeras för att uppmärksamma arbetet för ökad psykisk hälsa. Välkommen att lyssna på intressanta föreläsare som bland annat berättar om egna erfarenheter kring … Read More

1 2 3 4 7