(H)järnkoll Värmlands styrelse

Vald vid årsmötet 2015-04-21

Ordförande: Eskil Johansson

Vice ordförande: Urban Larsson

Kassör: Hans-Erik Karlsson

Ledamot: Michel Lillsund

Ledamot: Petra Reijers

Ledamot: Daniel Berghel

Ledamot: Joanna Halvardsson

Suppleant: Anders Ekengren

Suppleant: Eva-Britt Svedjebro