(H)järnkoll Värmlands styrelse

Vald vid årsmötet 2017-04-27

Ordförande: Eskil Johansson

Vice ordförande: Urban Larsson

Kassör: Hans-Erik Karlsson

Ledamot: Daniel Berghel

Ledamot: Joanna Halvardsson

Ledamot: Karl-Peter Johansson

Suppleant: Anders Ekengren