Arbetslivskoncept

posted in: Uncategorized | 0

Vår ambassadör Mia Carlström är utbildad i  Arbetslivskoncept.

Det övergripande syftet med konceptet är att synliggöra den psykiska ohälsan i arbetslivet och bidra till att medarbetare och chefer ska vara bättre rustade för och mer inspirerade till att arbeta med att förebygga och hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Läs mer här:  http://www.nsph.se/hjarnkoll/engagerad/arbetslivskoncept/