(H)järnkoll i Värmland

Hjärnkoll i Värmland arbetar för förändring genom att öppna upp för samtal och öka kunskapen om våra psykiska olikheter. Till vår hjälp har vi 15 engagerade och kunniga ambassadörer i olika åldrar, med olika erfarenheter och från olika delar av länet. Utifrån sina egna erfarenheter berättar de om psykisk hälsa och ohälsa vid seminarier, föreläsningar och utbildningar och i media.

Genom att boka en ambassadör får du bland annat kunskap och redskap att hantera psykisk ohälsa på din arbetsplats, skapa ett öppnare samtalsklimat och minska antalet sjukskrivningar.

Länsföreningarna Attention, Autism och Asperger föreningen, EBL-Skolan, FPS, Föreningen Balans, OCD-föreningen, RSMH, SHEDO, SPEC, ÅSS och Handikappförbunden i Värmland ingår som medlemmar i föreningen Hjärnkoll i Värmland.

Varför behövs (H)järnkoll?

I Sverige har tre av fyra erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen egen eller som närstående. Negativa föreställningar, diskriminerande attityder och beteenden i omgivningen hindrar många att återhämta sig och utveckla fungerande livsstrategier. Det leder också till skuld- och skamkänslor vilket gör att många blundar för problemen och väntar med att söka hjälp. Konsekvensen av det är att vi blir sjukare i Sverige. Många förlorar sina jobb, vänner och familj helt i onödan.

Nu är det dags att bryta tystnaden och förändra attityderna till psykisk hälsa och ohälsa.

 

(H)järnkolls bakgrund

Mellan 2009 och 2014 har Hjärnkoll varit en nationell kampanj som har drivits av Myndigheten för delaktighet och organisationsnätverket NSPH. Sedan 1 januari 2015 har Riksförbundet Hjärnkoll tagit över arbetet med att öka öppenheten kring psykisk ohälsa och hälsa. Målet är detsamma som tidigare ­– att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt.

Kampanjens motor och framgångsfaktor har varit över 340 språkrör, ambassadörer, som berättat om sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa. Ambassadörerna går att boka här via NSPH till utbildningar, seminarier och utvecklingsarbeten.

Sedan årsskiftet 2014-2015 är Hjärnkoll ett Riksförbund som leds av en styrelse med elva ledamöter från NSPHs olika medlemsorganisationer. Hjärnkoll har också flera regionala föreningar som, tillsammans med ambassadörerna, arbetar för ökad öppenhet och kunskap kring psykisk ohälsa i sina regioner och län.

10568889_1432802130371808_6286867054037654446_n