ADHD på jobbet

posted in: Uncategorized | 0

Riksförbundet Attention driver ett projekt som heter ”ADHD på jobbet”. För dig som är intresserad av att läsa mer finns det mycket intressant här: http://www.adhdpajobbet.se/

Arbetslivskoncept

posted in: Uncategorized | 0

Vår ambassadör Mia Carlström är utbildad i  Arbetslivskoncept. Det övergripande syftet med konceptet är att synliggöra den psykiska ohälsan i arbetslivet och bidra till att medarbetare och chefer ska vara bättre rustade för och mer inspirerade till att arbeta med … Read More

Föreläsningar i Torsby och Hagfors

posted in: Uncategorized | 0

I samarbete med (H)järnkoll bjuder Hagfors, Munkfors, Sunne och Torsby kommuner in till fyra öppna föreläsningar som arrangeras för att uppmärksamma arbetet för ökad psykisk hälsa. Välkommen att lyssna på intressanta föreläsare som bland annat berättar om egna erfarenheter kring … Read More