Fortbildning på Karlskoga folkhögskola 

posted in: Uncategorized | 0

Under två halvdagar har vi haft fortbildning för våra ambassadörer tillsammans med  (H)järnkoll Örebro och Riksförbundet  (H)järnkoll. Det har varit jättetrevligt och lärorikt att samarbeta över regionerna. Många erfarenheter har utbytts.  Vi som var där hade en känsla av samhörighet … Read More

Om barn som anhöriga

posted in: Uncategorized | 0

På NKA:s (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) hemsida kan man hitta mycket bra information. Bland annat finns det tecknade filmer för barn och unga som förklarar hur det kan vara att ha en anhörig som har psykisk ohälsa. http://www.anhoriga.se/anhorigomraden/barn-som-anhoriga/for-barn-ungdomar/tecknade-filmer-om-psykisk-ohalsa-i-familjer/