”Rösten sa till mig att gå av tåget i Var-berg. Detta för att jag hade så mycket infekterat runt mina relationer.”

 

 

                                       dsc00017

Mitt perspektiv på Schizofreni

Är Schizofreni ett tecken på att man blir andesökt eller är det hjärnan som spelar en ett spratt? Christina berättar om hur rösterna kunde vara både skrämmande, men också hjälpande till att bearbeta svåra saker när ingen annan fanns till hands. Detta är en gripande berättelse som ger lite olika infallsvinklar på Schizofrenidiagnosen.