Om du har blivit kallad till intervju på (H)järnkoll Värmland vill vi att du svarar på följande frågor och tar med dig.

Varför vill du bli Hjärnkollsambassadör?

Vilka egenskaper har du som gör dig till en bra Hjärnkollambassadör?