Om Hjärnkoll

Psykisk ohälsa är vanligt. Ändå kan det vara svårt att prata om. Riksförbundet Hjärnkoll arbetar för att det ska bli enklare att prata om psykisk ohälsa. Vi arbetar också för att människor ska lära sig mer om psykisk ohälsa. Det gör vi genom våra ambassadörer.

Ambassadörerna är personer med egna erfarenheter av psykisk ohälsa. De berättar sina berättelser, till exempel på konfenser och arbetsplatser. De hjälper andra att förstå mer om hur det är att leva med psykisk ohälsa.

Det är viktigt att vi som representerar Hjärnkoll tänker på ungefär samma sätt om psykisk ohälsa. Därför har vi beskrivit vad vi tror på. Vi kallar det för värdegrund. Den består av fyra punkter:

 • Vi pratar om dig och mig, inte vi och dem
 • Vi dömer inte andra
 • Vi ger hopp om förändring till det bättre
 • Vi gör skillnad tillsammans

 

Vad behöver ambassadören kunna och göra?

Att vara ambassadör innebär att du kan ta uppdrag från oss. Uppdragen handlar om att du berättar för andra om din erfarenhet av psykisk ohälsa. Det innebär också att du kan inspirera och sprida hopp. Vi brukar beskriva det så här:

 • Vi är stolta och öppna
 • Vi har en positiv syn
 • Vi är inkluderande
 • Vi är trygga med vår erfarenhet

 

Detta innebär att du som ambassadör behöver:

 • Kunna förmedla Hjärnkolls budskap genom din egen berättelse

Alla ambassadörer kan eller vill inte genomföra alla typer av uppdrag. Det är okej. Det viktiga är att du kan dela din erfarenhet och berättelse till andra.

 

 • Kunna ställa sig bakom och förhålla sig till Hjärnkolls värdegrund (det vi tror på).
 • Ha aktuella erfarenheter från vården. Du behöver kunna relatera till och berätta om hur vården fungerar i dag.
 • Ha distans till den egna erfarenheten och tycka det känns okej att prata om den.

 

 • Som ambassadör behöver du kunna förmedla hopp och en positiv syn.
 • Som ambassadör representerar du Hjärnkoll, även när du inte är ute på uppdrag för oss. Det är därför viktigt att du känner att du kan stå upp för Hjärnkolls värdegrund och ambassadörsskapet i alla sammanhang.