(H)järnkoll Värmlands styrelse

Vald vid årsmötet 2018-04-26

Ordförande: Eskil Johansson

Vice ordförande: Urban Larsson

Kassör: Hans-Erik Karlsson

Ledamot: Daniel Berghel

Ledamot: Joanna Halvardsson

Ledamot: Margaretha Nilsson

Suppleant: Anders Ekengren