PSYKISK OHÄLSA HAR INGEN ÅLDERSGRÄNS – ett frukostseminarium om psykisk ohälsa bland äldre

posted in: Uncategorized | 0

Välkommen till ett kostnadsfritt frukostseminarium där vi uppmärksammar psykisk ohälsa bland äldre och lyfter vägar mot bättre bemötande och ökad kunskap om målgruppen.

Hjärnkollambassadören Mona Noreklint.

Hör ambassadören Mona Noreklint berätta om sina erfarenheter av allvarlig psykisk ohälsa, som fick hela livet att stanna upp. Mona har målmedvetet arbetat sig tillbaka till ett liv där hennes psykiska hälsa nu är bättre än före hennes psykosgenombrott. Hon berättar hur hon har hanterat situationen att leva med psykisk (o)hälsa och samtidigt vara (o)frivilligt singel.

Vid seminariet medverkar även Susanne Rolfner Suvanto som tidigare var regeringens utredare för en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre. 

Tid: Onsdag 18/4, klockan 8.15-9.00.
Frukost serveras från klockan 7.45.
Lokal: Elite Stadshotellet Karlstad, Kungsgatan 22, Karlstad.

Anmäl dig till seminariet här.

Hjärnkolls seniorambassadörer

Mona är en av Hjärnkolls utbildade seniorambassadörer som utifrån egna erfarenheter arbetar för att öka kunskapen om psykisk ohälsa bland äldre och sprida en mer verklighetsnära bild av seniorer. Med hjälp av deras berättelser bryter vi stigma kopplat till psykisk ohälsa och lär oss hur vi på ett mer hälsofrämjande sätt kan bemöta äldre.

Under seminariet får du ta del av kortare sammandrag av Monas livsberättelser tillsammans med information om hur du kan boka någon av Hjärnkolls seniorambassadörer för en föreläsning i din egen organisation.

För mer information: karin.forsberg@hjarnkoll.se eller 08-120 488 18.